Kvensk Språksenter Vadsø AS – Vesisaaren Kväänin Kielisentteri

Kvensk språksenter Vadsø AS ble formelt åpnet 15. mars 2019. Språksenteret jobber for å gjennomføre Kommunal- og moderniseringsdepartementets plan for å styrke kvensk som et levende språk i lokalsamfunnene på Varangerhalvøya.

Kom innom:

Grensen 1
Hverdager 10.00 - 15.00

Språksenteret ligger lokalisert i Vadsø museum – Ruija kvenmuseum sine lokaler i Grensen 1.

Det er vårt mål å gi barn, unge og voksne muligheten til å lære og bruke kvensk språk.

Kvensk språksenter Vadsø AS jobber med tre fokusområder:

  • Styrking og synliggjøring av kvensk språk
  • Øke kunnskapen om kvensk historie, kultur og identitet
  • Kunstneriske, kreative og kulturelle samarbeidsprosjekter

Vårt mål er å bidra til revitalisering av kvensk språk ved å skape fellesarenaer hvor eldre språkbrukere kan møte de yngre. På denne måten vil vi bruke den eldre generasjonens språkressurs i språksatsningen for de unge.

Andre Bedrifter i Vadsø

Vi bruker informasjonskapsler til å samle inn og analysere informasjon om nettstedets ytelse og bruk, for å gi sosiale medier funksjoner og for å forbedre og tilpasse innhold og annonser.