Retningslinjer for publisering av innhold

Vi i Vadsø Næringforening leser igjennom alt av innhold som blir sendt inn før det publiseres på websiden. Dette fordi vi ønsker å forsikre oss om at innholdet som blir publisert er reelt og relevant for de som bruker websiden. Innhold som er irrelevant, støtende eller krenkende på noen måter vil ikke bli publisert.

Hva kan du opplaste

  • Du kan laste opp innhold på vegne av deg selv, din bedrift, eller et lag eller en forening som du representerer.
  • Du kan laste opp tekst og bilder som du har eierskap til. Er bildet av andre mennesker trenger du godkjennelse fra dem. Er de på bildet under 16 år trenger du skriftlig godkjennelse fra en forelder/foresatt.
  • Du kan poste innhold som er relevant for befolkningen i Vadsø, eller folk som ønsker å komme på besøk eller flytte til Vadsø.

Hva du ikke kan opplaste

  • Du kan ikke laste opp innhold på vegne av noen andre en deg selv eller en bedrift, et lag eller en forening som du ikke representerer. 
  • Du kan kun sende inn innhold som du har rettigheter til. Du kan altså ikke bruke tekst eller bilder som du ikke har produsert selv eller kjøpt rettigheter til.
  • Innholdet du ønsker å publisere må være relevant for befolkningen i Vadsø.