Åpent møte: Skogsholmjordet

Vadsø Frivilligsentral
Arrangeres av:  Trivselslaben As

Er du interessert i planter, blomster, urter eller dyrking generelt? Ønsker du at Skogsholmjordet skal bevares og kunne være en grønn oase for Vadsøs befolkning?
Ønsker du eller din organisasjon et spennende møtested for å drive med aktiviteter? Kan du se for deg Skogsholmjordet i Vadsø som et utgangspunkt for aktivitet og møteplass for små og store?
Ser du at Skogsholmjordet kan være mer enn bare planter og blomster – og ønsker du å være med å se på mulighetene i denne vakre hagen slik at den kan ivaretas for fremtiden?
4H Finnmark er i gang med å se på mulighetene for å ivareta og utvikle Skogsholmjordet til en grønn møteplass for Vadsøs befolkning. Vi vil gjerne ha med Vadsøværeinger som «brenner» for dette området og som har tanker om hva en slik grønn møteplass kunne være.
Tidligere var Vadsø hagelag aktiv i hagen – var DU en av dem, og ønsker å bli med i arbeidet videre?
Vadsø kommune har allerede gitt positive signaler om at vi i første omgang kan begynne å se på mulighetene rundt Skogsholmjordet, så får vi se hva et slikt forprosjekt til slutt munner ut i. Mulighetene er der – og nå kan du komme å si den mening om hvordan vi kan best ivareta området – og kanskje utvikle det til en aktiv møteplass for enkeltmennesker, lag og organisasjoner i Vadsø.
Trivselslaben i Vadsø bistår 4H Finnmark i forprosjektet og sammen inviterer vi Vadsøværinger, lag og organisasjoner til et første innledende åpent møte på Frivilligsentralen i Vadsø, for å få innspill og tanker omkring videre ivaretakelse av Skogsholmjordet.
Kom da vel 🙂

Vi bruker informasjonskapsler til å samle inn og analysere informasjon om nettstedets ytelse og bruk, for å gi sosiale medier funksjoner og for å forbedre og tilpasse innhold og annonser.