Folkemøte for Vadsø barne og Ungdomskole kl 17.00

Vadsø Torg
Arrangeres av:  Foreldregruppe

Arbeiderpartiet, sammen med de uavhengige partiene, har gått i mot Kommunedirektørens forslag til budsjett. De har i sitt forslag til budsjett/økonomiplan for 2023/25 enda en gang valgt å sende regningen for innsparinger i skolesektoren, til Vadsø barneskole og Vadsø ungdomsskole.
Det legges til grunn at skolene skal driftes på et minimumsnivå, og man går inn for å ha en samlet rektor for Vadsø barneskole, Vadsø ungdomsskole, Kulturskolen og Voksenpedagogisk senter(Voksenopplæringen).
Følgende kutt er lagt inn, i tillegg til Kommunedirektørens forslag, som rammer Vadsø barneskole og ungdomsskole:
Totalt 8 lærerstillinger
1 rektorstilling
1 faglederstilling
1 fagarbeiderstilling
Videre er det fremmet muntlig forslag om at man begynner arbeider for å slå sammen Vadsø barneskole og ungdomsskole, til en felles 1-10 skole.
Nok er nok! Nå må byskolene i Vadsø slutte å ta hele regningen for innsparinger som skal gjøres innenfor skolesektoren! Politikerne må finne andre løsninger for de innsparingene som må gjøres, slik at barna våre får den skolen de fortjener.
FAU, foreldrekontakter, tillitsvalgte m.m vil at alle tar med ongan, fakler, koffertan,familie og venner stiller opp! Nok e nok 💪

Vi bruker informasjonskapsler til å samle inn og analysere informasjon om nettstedets ytelse og bruk, for å gi sosiale medier funksjoner og for å forbedre og tilpasse innhold og annonser.