Vestra Jakobselv Barnehage

1

Vestre Jakobselv barnehage ligger 18 km fra Vadsø. Barnehagen ligger midt i bygda, rett ved siden av skolen, basseng, gymsal. I tillegg er det gangavstand til besøksgård. I nærområdet ligger fotballbane, ballbinge, skiløyper, elva, skogen og fjæra. Nærmiljøet er en viktig del av barnehagen som de bruker aktivt i arbeidet med barna.

Vestre Jakobselv er en flerkulturell bygd i den flerkulturelle kommunen Vadsø, med mennesker fra hele verden. Vestre Jakobselv barnehage har i mange år hatt barn og voksne med ulike kulturer og språk i sin bagasje. Tidligere var det norsk, finsk, kvænsk og samisk som var de ulike kulturene som ble gjenspeilet i barnehagen, men i den siste tiden har også barn med foreldre fra andre deler av verden funnet veien hit. Dette skaper et kulturelt mangfold som gjenspeiles i barnehagen.

Barn og voksnes kulturelle bakgrunn skal ivaretas, verdsettes og ses på som en ressurs. Barnehagen tar del i kulturen i nærmiljøet gjennom besøk på museum, konserter, teater m.m. Samtidig formidler vi tradisjoner gjennom bøker, bilder, internett, sanger, aktiviteter, m.m.

Les mer om Vestre Jakobselv Barnehage her.

Vi bruker informasjonskapsler til å samle inn og analysere informasjon om nettstedets ytelse og bruk, for å gi sosiale medier funksjoner og for å forbedre og tilpasse innhold og annonser.