Pukkellaks i Vestre Jakobselv

12

Pukkellaks har blitt et stadig økende problem i flere elver i Nord-Norge. Vestre Jakobselv er en av mange elver som er hardt rammet. Hver eneste dag er det folk fra nærområdet som står på, og prøver å minske mengden med pukkellaks mest mulig. I år har Vestre Jakobselv Jeger- og Fiskeforening tatt i bruk en felle, slik at de kan sortere ut pukkellaksen fra atlanterhavslaksen, sjørøya og brunørret. Pukkellaksen blir sotrert ut, og sendt til Vardøbruket, der den blir proudsert til ulike matvarer.

Vi har tatt en prat med Vidar Isaksen, en av flere som jobber mye med pukkellaks og i fella, for å høre litt om pukkellaks-situasjonen i Vestre Jakobselv.

21

Hvordan påvirker pukkellaksen miljøet rundt?

Vi spurte Isaksen hvordan pukkellaksen påvirker miljøet rundt. -Det er mye vi ikke vet om pukkellaksen. Det er store mengder av arten som kommer oppover i elva samtidig. Stor tetthet av fisk, og andre dyr, kan forårsake spredning av sykdom. I tillegg til dette, dør pukkellaksen etter de gyter. Det vil si at avfall blir liggende igjen. Vi vet enda ikke hvordan dette påvirker økosystemet i elva. Svarte han.

I Canada og Alaska er pukkkellaksen en stedegen art. Altså en naturlig art som er tilpasset forholdene rundt. Pukkellaksen hører ikke naturlig hjemme her. Derfor vet vi ikke hvordan dette påvirker miljøet i og rundt elva. Både med tanke på fisk og andre dyr.

Pukkellaksen gyter mye tidligere enn andre typer fisk, rundt 8. august. Dette er omtrent samme tidspunkt som sjørøya. Sjørøye er i utgangspunktet en truet art. Grunnet konkuranse om gyteplasser, kan pukkellaksen potensielt utrydde sjørøya.

Videre sier Isaksen -I pukkellaks-år, ser vi også at det er lite oppgang av atlanterhavslaks, samtidig som det kommer mye pukkellaks. Vi vet ikke om pukkellaksen har skylda i dette, eller om det er andre årsaker til dette.

Hva skjer med fisken som tas opp?

Hva skjer med fisken dere tar opp? -Fisken som blir tatt opp her, slåes i hodet først så den dør. Deretter bløgges den. Så sendes den igjennom rør, og kommer ut i en kasse. Kassen er fylt med is. Da kjøles fisken ned til 1-2 grader, noe som er et krav fra mattilsynet, slik at fiskemottaket har lov å ta imot fisken, og bruke dette som menneskemat. Videre blir det hentet av Vardøbruket, der det produseres til matvarer.

17
25
18
19
20
13
27
Med Hjerte For Vadsø (2)

God matfisk

Er pukkellaksen spiselig? – Pukkellaksen er fullt spiselig. Sier Isaksen. Videre fortelle han -Det er en myte om at med en gang pukkellaksen kommer opp i elva, er den ikke spiselig lenger. Men den er spiselig helt fram til rett før den begynner å gyte. Da begynner kvaliteten på kjøttet å bli dårligere. Men fram til da er den fin å spise, og god matfisk.

22
11
23
24
26
Med Hjerte For Vadsø (1)

Drift og midler

Hvor har dere fått middler til fella og driften av fella? -Fella og driften av fella er midler vi har fått fra Miljødirektoratet, altså staten. Hele fella, burene, fire røktere og en koordinator lønnes, av potten fra Miljødirektoratet. Store deler av anlegget er middler fra Miljødirektoratet, men vi har likevel bruk en del penger, tid og ressurser selv.

Vi bruker informasjonskapsler til å samle inn og analysere informasjon om nettstedets ytelse og bruk, for å gi sosiale medier funksjoner og for å forbedre og tilpasse innhold og annonser.