Vadsø Videregående skole

5

I 1968 kunne Vadsø gymnas og Vadsø handelsskole flytte inn i nye lokaler i Idrettsveien, et område som raskt fikk navnet «Myra». Som en kuriositet kan nevnes at kostnadene kom på 8,5 millioner. I skolens nærområde ble det også bygd moderne leiligheter for lærere og hybler for elever, som etterhvert fikk tilnavnet «Ghettoen».

Like ved skolen lå Velferdsbygget, et bygg Forsvaret eide, og som ble flittig benyttet både i kroppsøvingsfaget og til ulike tilstelninger, samt kantine. Det såkalte finnmarkstillegget fristet unge og nyutdannede lærere lenger sør i landet til å søke jobb ved skolen. Noen ble for en kort periode, andre etablerte seg og gjørde Vadsøværinger av seg. Fram til begynnelsen av 1970-tallet hadde gymnaset to parallellklasser, reallinja og engelsklinja.

Vadsø handelsskole hadde en klasse. Gymnaset holdt til i hver sin fløy, og det var liten kontakt mellom elevene og lærerne. I 1970 startet Vadsø gymnas med voksenopplæringskurs i gymnasfag, noe som var nytt både i Finnmark og ellers i landet. Interessen var stor, og med myndighetenes godkjennelse ble det høsten 1971 igangsatt opplæring i historie, kjemi og tysk.

Vadsø Videregående Skole har mange ulike utdanningstilbud som:

  • Studiespesialisering
  • Helse- og oppvekstfag
  • Elektro, og datateknologi
  • Teknologi- og industrifag
  • Idrettsfag
  • Fengselsundervisning
  • Oups Voksenopplæring
  • Privatist

Les mer om Vadsø Vidregående skole her.

Vi bruker informasjonskapsler til å samle inn og analysere informasjon om nettstedets ytelse og bruk, for å gi sosiale medier funksjoner og for å forbedre og tilpasse innhold og annonser.