Vestre Jakobselv Skole

3

Vestre Jakobselv skole er en kombinert barne- og ungdomsskole som ligger midt i Vestre Jakobselv ca. 17 km vest for Vadsø. Med elva, skogen, fjellet og havet i skolens umiddelbare nærhet har skolen sitt hovedsatsingsområde på friluftsliv og uteskole. De tilbringer mye tid ute i varangernaturen og knytter undervisninga til naturfaglige og historiske emner.

Skolen har som mål å være et senter i bygda og vil gjennom dette bidra til utvikling og trivsel. Deres oppgave er i samarbeid med foreldre og lokalmiljø å gi barn og unge i Vestre Jakobselv opplæring i tråd med intensjonene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 og ”Kultur for læring”. Opplæringen skal ha sitt utspring i barn og unges erfaringer, kultur og nærmiljø. Vestre Jakobselv skole skal arbeide for å gi sine elever opplæring i trygge omgivelser slik at de utvikler seg til selvstendige individer med god ballast og tro på fremtiden.

Skolen skal arbeide for å fremme lokal kulturen og tradisjon, slik at barn og unge opplever tilhørighet og stolthet i forhold til hjemplassen. De skal støtte opp om og bidra til utvikling og trivsel.  Som redskap for læring og utvikling vil de tilrettelegge for varierte, aktive, relevante og praktiske læringsmiljøer.”Vi skal ruste barn og unge til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre.”Deres virksomhetside bygger på visjonen:Vestre Jakobselv skole skal være et godt sted å lære.

Der vi skal se:

  • glede, omsorg, trygghet og tilhørighet
  • tydelige mål og forventninger
  • systematisk oppfølging som gir mestring
  • variasjon i arbeidsmåter og organisering
  • nysgjerrighet, undring, begeistring

Les mer om Vestre Jakobselv Skole her.

Vi bruker informasjonskapsler til å samle inn og analysere informasjon om nettstedets ytelse og bruk, for å gi sosiale medier funksjoner og for å forbedre og tilpasse innhold og annonser.