ALLEMED

Allemed

Følg oss:

ALLEMED er et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.

ALLEMED er et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne ut hva som skal gjøres for å få alle med.
Fattigdom fører til at barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og idrettslige arenaer som kan føre til en økt opplevelse av å ikke høre til. Dessverre er antall barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier økende. Derfor er det viktig at vi sammen tar grep for å sikre at alle barn får tilfredsstillende oppvekstsvilkår, og jobber for å gi de muligheten til å delta på lik linje som andre barn.
ALLEMED er et initiativ av organisasjonsnettverket Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU). NDFU er et bredt fellesinitiativ bestående av norske frivillige organisasjoner, fagmiljøer og foreninger.

Les mer om ALLEMED her.

 

Andre Lag Og Organisasjoner

Vi bruker informasjonskapsler til å samle inn og analysere informasjon om nettstedets ytelse og bruk, for å gi sosiale medier funksjoner og for å forbedre og tilpasse innhold og annonser.